تبلیغات
سایه تنهایی - چـاقال نـامـﮧ ..

سایه تنهایی

تقدیم به او که به رسم جاده ها دور است اما به رسم دل با او هیچ فاصله ای نیست

چـاقال نـامـﮧ ..

قـابِـل تَـوَجّــﮧ چـاقـالاے اَذیـذ :

مَـלּ بـﮧ هیچ בرבے نمیـפֿـورґ …
این בرבها هستنـב ڪـﮧ تاپّـا تـیـپـّـا بـﮧ مـלּ میـפֿـورنـב
بـﮧ بـَعضیاґ بایـב گـُفـتـ
اونـجـا ڪـﮧ پَـرچـمـتُـ هـوا ڪَـرבے ما رَפֿـتاموלּ آویزوלּ مے ڪنیــґ 

 /!/!/!/


[ دوشنبه 28 بهمن 1392 ] [ 09:14 ق.ظ ] [ صاعقه رعد ]

[ نظرات() ]