تبلیغات
سایه تنهایی - خوبـ گـــوشـ کــטּ

سایه تنهایی

تقدیم به او که به رسم جاده ها دور است اما به رسم دل با او هیچ فاصله ای نیست

خوبـ گـــوشـ کــטּ

خوبـ گـــوشـ کــטּ

مــטּ...

یـــآב گرفــتــﮧ امـ همــﮧ چیــز را ببیــنمـ،

امـــآ چشمـــآنمـ رآ ببـــنــבمـ

آنقـــבر کـــﮧ حتـــﮯ خوבمـ همـ بـــاور کــرבهـ امـ

کـــﮧ [کـــورمـ]

پـــسـ تو راحـــت بــــآشـ ...![ سه شنبه 29 بهمن 1392 ] [ 01:03 ب.ظ ] [ صاعقه رعد ]

[ نظرات() ]