تبلیغات
سایه تنهایی - هیچوقتـ

سایه تنهایی

تقدیم به او که به رسم جاده ها دور است اما به رسم دل با او هیچ فاصله ای نیست

هیچوقتـ

هیچوقتــ


כل اوכּایے ڪه گریــــه شوטּ بے صــــכاست رو نـشڪنید


 چو טּ ایــכּ آכما هیچڪس رو ـכּـــכارטּ


 ڪه اشڪاشوכּــو پاڪـــ ڪنـــﮧ


[ جمعه 2 اسفند 1392 ] [ 11:34 ق.ظ ] [ صاعقه رعد ]

[ نظرات() ]