تبلیغات
سایه تنهایی - نا امیدم....

سایه تنهایی

تقدیم به او که به رسم جاده ها دور است اما به رسم دل با او هیچ فاصله ای نیست

نا امیدم....

روزهـا پُـر و خـالیــــــ مـی شـونـد ... !

مثـِل فنجـان هـایِ چـای در کـافـه هـایِ بعـدازظُهــر ..

امـا ..

هیـچ اتفـاقِ خـاصـی نمـی افتـد .. !

اینکـه مثـلاً تــــو ؛

نـاگهـان ..

در آن سـویِ میـز نشستـه بـاشـی .. !


998226_480530305371695_1532215203_n.jpg


[ سه شنبه 13 اسفند 1392 ] [ 06:47 ب.ظ ] [ صاعقه رعد ]

[ نظرات() ]