تبلیغات
سایه تنهایی - شـــــک

سایه تنهایی

تقدیم به او که به رسم جاده ها دور است اما به رسم دل با او هیچ فاصله ای نیست

شـــــک

شـــــک کــــرده بـــودم کســـــی بیـــــن ماســــــت !

حـــــالا یقــــــین دارم “مــــــــن” بیــــن دو نفـــــر بــــــودم !

چـــقـــــــدر تفــــــاوت وجــــــود داشـــــــت


بیـــــــن واقعـــــــیت و طــــرز فکـــــــر مــــــن !!!
[ سه شنبه 20 اسفند 1392 ] [ 08:34 ق.ظ ] [ صاعقه رعد ]

[ نظرات() ]