تبلیغات
سایه تنهایی - خَـ ـطـ ـاب بـ ـِه هَمِه رِفیقـ ـآم

سایه تنهایی

تقدیم به او که به رسم جاده ها دور است اما به رسم دل با او هیچ فاصله ای نیست

خَـ ـطـ ـاب بـ ـِه هَمِه رِفیقـ ـآم

خَـ ـطـ ـاب بـ ـِه هَمِه رِفیقـ ـآم

بـﮧ ωـلامتے هـمـﮧ رفیقایے ڪـﮧ: []

خطشـפּלּ اعتباریـﮧ ولے معرفتشــפּלּ [%E2%98%86%E3%81%B2%E3%81%92%E2%98%85_m.g] בائمیــﮧ!

Âí˜æä åÇí ÂÞÜÜÇí ÓÜÜÈíá Âí˜æä åÇí ÂÞÜÜÇí ÓÜÜÈíá Âí˜æä åÇí ÂÞÜÜÇí ÓÜÜÈíá


[ چهارشنبه 20 فروردین 1393 ] [ 10:44 ق.ظ ] [ صاعقه رعد ]

[ نظرات() ]