تبلیغات
سایه تنهایی - روבآבَטּ بـﮧ بَضیآ

سایه تنهایی

تقدیم به او که به رسم جاده ها دور است اما به رسم دل با او هیچ فاصله ای نیست

روבآבَטּ بـﮧ بَضیآ


キラキラ のデコメ絵文字یَنـے روבآבَטּ بـﮧ بَضیآキラキラ のデコメ絵文字

キラキラ のデコメ絵文字بیشتـَر اَ ڪـِرآڪُ شیشـِ بَرـآشـوטּ تـَوَهُمـ בآره  :|キラキラ のデコメ絵文字


77628937349328675280.jpg[ چهارشنبه 17 اردیبهشت 1393 ] [ 08:19 ق.ظ ] [ صاعقه رعد ]

[ نظرات() ]