"> سایه تنهایی - مطالب هفته سوم فروردین 1393

سایه تنهایی

تقدیم به او که به رسم جاده ها دور است اما به رسم دل با او هیچ فاصله ای نیست

پــِــســَــرے ڪـِــه غـــیـــرتــے نَــبــــــآشـــِــه

پــِــســَــرے ڪـِــه غـــیـــرتــے نَــبــــــآشـــِــه

بــآُس بــِــره פـــآمــله شــِــه :| 


28627816493790187113.jpg


مآ بآ פـَرفِ בیگروטּ بـﮧ פֶـِش نیومَـבیم

ڪـﮧ פـالا بـפֿـوایم بآ פـَرفِ בیگروטּ اَ פֶـِش بیُـفتیم -_-


16054058463622271225.jpg[ چهارشنبه 20 فروردین 1393 ] [ 03:15 ب.ظ ] [ صاعقه رعد ]

[ نظرات() ]

بـہ سـلـآمـتـے خـُودم

بـہ سـلـآمـتـے خـُودم کـہ قـلـبــَـم مـثـل قـبـرم

فـقـط جـآے یـک نـفـره !!![ چهارشنبه 20 فروردین 1393 ] [ 10:45 ق.ظ ] [ صاعقه رعد ]

[ نظرات() ]

خَـ ـطـ ـاب بـ ـِه هَمِه رِفیقـ ـآم

خَـ ـطـ ـاب بـ ـِه هَمِه رِفیقـ ـآم

بـﮧ ωـلامتے هـمـﮧ رفیقایے ڪـﮧ: []

خطشـפּלּ اعتباریـﮧ ولے معرفتشــפּלּ [%E2%98%86%E3%81%B2%E3%81%92%E2%98%85_m.g] בائمیــﮧ!

Âí˜æä åÇí ÂÞÜÜÇí ÓÜÜÈíá Âí˜æä åÇí ÂÞÜÜÇí ÓÜÜÈíá Âí˜æä åÇí ÂÞÜÜÇí ÓÜÜÈíá


[ چهارشنبه 20 فروردین 1393 ] [ 10:44 ق.ظ ] [ صاعقه رعد ]

[ نظرات() ]

ســواد حــــرف زدن ندارن

72832960592018884835.gifبعضــــــیا ســواد حــــرف زدن ندارن.اون هیچی !!!72832960592018884835.gif
                                    72832960592018884835.gifشعــــــور خفـــه شــــدنم نـدارن72832960592018884835.gif 71273869725569187491.jpg


[ چهارشنبه 20 فروردین 1393 ] [ 10:44 ق.ظ ] [ صاعقه رعد ]

[ نظرات() ]

بـﮧ بعـضـــیـــآ بـــآســ بگــے

[ چهارشنبه 20 فروردین 1393 ] [ 10:43 ق.ظ ] [ صاعقه رعد ]

[ نظرات() ]

غمـــــی که حاصل از رفتن

゜*棒人間/かわいい*゜ のデコメ絵文字غمـــــی که حاصل از رفتن゜*棒人間/かわいい*゜ のデコメ絵文字

゜*棒人間/かわいい*゜ のデコメ絵文字یه الاخـــــی از زندگیتون باشه゜*棒人間/かわいい*゜ のデコメ絵文字

゜*棒人間/かわいい*゜ のデコメ絵文字غـــــــ9991.gifــم نیست که ばいばい! のデコメ絵文字

グリンピース 見てね(^◇^)┛ 過去にも少し載せました 再度載せます ゴメンネ のデコメ絵文字گــــــود بای پارتـــی جعـــــــــــعـــــفره゜*棒人間/かわいい*゜ のデコメ絵文字


24755445754857723331.gif[ چهارشنبه 20 فروردین 1393 ] [ 10:42 ق.ظ ] [ صاعقه رعد ]

[ نظرات() ]

نامــم را پـاک کــردے

http://up.siavash-fans.ehsass.ir/up/ax2oni/Pictures/ehsass-ghamigin.jpg

نامــم را پـاک کــردے ، یادم را چــه مـے کنــے ؟!


یادم را پاک کـنـے ، عـشقــم را چـه مـے کنـے ؟!...[ سه شنبه 19 فروردین 1393 ] [ 07:35 ق.ظ ] [ صاعقه رعد ]

[ نظرات() ]

همه چیز را یاد گرفته ام !

http://up.siavash-fans.ehsass.ir/up/ax2oni/Pictures/PIC/1/yad-gereftam.jpg

همه چیز را یاد گرفته ام !

یاد گرفته ام که چگونه بی صدا بگریم

یاد گرفته ام که هق هق گریه هایم را با بالشم ..بی صدا کنم

یاد گرفته ام چگونه با تو باشم بی آنکه تو باشی !

یاد گرفته ام ….نفس بکشم بدون تو……و به یاد تو !


[ سه شنبه 19 فروردین 1393 ] [ 07:35 ق.ظ ] [ صاعقه رعد ]

[ نظرات() ]

دلــــم بالــکنی می خواهـــد

http://up.tools.ehsass.ir/up/blogtest/FARVARDIN93/add6216117f6a114abe3d6018274085e_500.jpg

دلــــم بالــکنی می خواهـــد رو به شهـــر...
و کمی بـاد خنکــــ و تاریکـــــی ...
یکــــ فنجان بــزرگــــ قهوه ...
یکـــ جرعه تـ♥ـو ... یکــــ جرعه من ...
و سـکوتـــی که در آن دو نگـــاه گـــره خـــورده باشـــد ...
بی کلام...
میـــــدانی...!؟
دلــــم یک "من" می خواهــد بـــرای تــو...
و یک "تــو" تـــا ابــــد بــرای من ...
و باز هم 3نقطه های بی پایانِ من...(!)


[ سه شنبه 19 فروردین 1393 ] [ 07:34 ق.ظ ] [ صاعقه رعد ]

[ نظرات() ]

آבمـــے ڪـﮧ شبیــﮧ هیچـڪــــــس نیستــ ... !!!وقتــے همــﮧ خـواستـــﮧ هـایتـ בر نیمـــﮧ راه چیــــزے مــےشـوב ڪـﮧ نبایـــב مــے شـב ...

 

ڪـﮧغلــــط از آبــ בر مــے آیــــב تـــمام آنچـــﮧ בر ذهـטּ ساختــﮧ اے ...

 

وقتـــے بـاورتـ شـڪـســـتـﮧ شـב ... !!!

 

آבمــــــــےمــے شـوے ڪـﮧ شبیــﮧ هیچـڪــــــــس نیستــ ... !!!


آ
בمـــــــےڪـﮧ בیگــر از ((خستـــــﮧ شـבטּ )).. ..(( خستــــﮧ شـבه
))

 

توانـــــے بــراے בویـــــــבטּ نـבارב ...

 

مــے ایستـב تمـــاشــامــے ڪـنــב وچــوטּ بــے בفاعـــــــے ڪـﮧ هیــــــچ چیـزבر בســتــ نــבارב


בر مقـــابل اطـرافــے ڪـﮧ پـراسـتــ از حـــــاבثـﮧو خـطـــــــر... !!!!!!!!!

 

بـا בستانـــتــ ســـــــבےمــے شـوے בربـــرابـــر هـر آنچــﮧ مــے بینــــــے ...

 

خــوبــ و بـבش بـﮧ ڪـنـــــــار...

 

چـوטּ ڪﮧبـﮧ چشمـــــانتــ نمــے آیـב ... ڪـﮧבیگــرسِــــر شـבه چشمـــــانتــ...

 

ڪـﮧ از همـــﮧ چیـز پـر شـده گوشهــــایتــ و تــازگــے نـבارב

 

בر مقــــــابل בوســـتتــ בارم هــــایــے ڪـﮧ چــــون بـارانــے بــے هـــــوا ڪﮧ همـــــﮧ جـا هســتــ


چتـــــــرے مــے سـازے ازتنهــــــــایــے بـراے امنیتــ ...

 

ڪـﮧ هیــــچ چیـزی בلـــــتــ را نمــے لـــــرزانـב ...

 

בلـتــ مــے ســـــــوزב عجیـــــــبــ بــراے عشــــــق ڪـﮧ چقـــבرحقیــــــــر شـב ...

 

تحقیـــــــــــر شـב בر میـــاטּ בستـــاטּ نـاسپـــــــاس مرבمــــــے ڪـﮧ

 بـﮧ هــر
בلپیچـــــــﮧ اے نــام عشـــــق را برچســبــ زבنـــב


[ یکشنبه 17 فروردین 1393 ] [ 11:05 ق.ظ ] [ صاعقه رعد ]

[ نظرات() ]

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic