تبلیغات
"> سایه تنهایی - نمایش آرشیو ها

سایه تنهایی

تقدیم به او که به رسم جاده ها دور است اما به رسم دل با او هیچ فاصله ای نیست